Банктік қарыз шартының шарттарына өзгерістер енгізу туралы өтініш

Құрметті клиент!

 

АҚ "ЕНШІЛЕС БАНК "ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" еншілес банкі ақ (бұдан әріБанк) хабарлайды Қазақстан Республикасындағы Банктер және банк қызметі туралы"Заңының 36-бабына", күнтізбелік отыз күн ішінде басталған күннен бастап әрбір мерзімі өткен күн міндеттемені орындау банктік қарыз шарты бойынша қарыз алушы - жеке тұлға келуге банк және (немесе) жазбаша нысанда, не көзделген тәсілмен банктік қарыз шартында, өтініш (растайтын құжаттарды қоса бере отырып, міндетті түрде) туралы мәліметтерді қамтитын, оның туындау себептері бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі банк заемы шарты, табыстары және басқа да мән-жайлар расталған (фактілер), себепші болатын, оның өтініші өзгерістер енгізу туралы банктік қарыз шартының талаптарын, оның ішінде байланысты:

1)      өзгеруіне азаю жағына қарай сыйақы банктік заем шарты бойынша;

2)      өзгеруіне байланысты валютаның сомасы негізгі борыштың қалдығы, банктік қарыз бойынша шетел валютасында берілген, ұлттық валютаға;

3)      кейінге қалдырылған төлем бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы;

4)      өзгерту әдісін берешекті өтеу немесе өтеу кезектілігін берешек, соның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен;

5)      өзгеруіне мерзімі, банктік заем;

6)      кешіріммен мерзімі өткен негізгі борыш және (немесе) сыйақы күшін жою тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) комиссиялар мен өзге төлемдер, қызмет көрсетумен байланысты банктік қарыз;

7)      өз бетінше іске асыруға кепіл беруші жылжымайтын мүлік ипотеканың мәні болып табылатын бабында көзделген тәртіппен 20-1 Бабына, Қазақстан Республикасының "жылжымайтын мүлік ипотекасы Туралы";

8)      ұсына отырып, бас тарту төлемі орнына орындау банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді беру жолымен банкке (жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін) кепіл мүлікті;

9)      іске асыруға жылжымайтын мүлік ипотеканың мәні болып табылатын бере отырып, банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді сатып алушыға.

Банк-он бес күнтізбелік күн өтінішті алған қарыз алушы - жеке тұлға қаралып, ұсынылған өзгеріс банктік қарыз шартының талаптарын белгіленген тәртіппен уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және жазбаша нысанда не көзделген тәсілмен банктік қарыз шартында қарыз алушыға хабарлануы туралы (об):

1)      келіскен ұсынылған өзгерістермен шарттары банктік қарыз шарты;

2)      өз ұсыныстары өзгерту бойынша банктік заем шартының талаптарын;

3)      өзгертуден бас тарту банктік заем шартының талаптарын көрсете отырып, дәлелді негіздемесі мұндай бас тарту.

Қарыз алушы - жеке тұлғаға-он бес күнтізбелік күн ішінде шешімді алған күннен бастап Банктің немесе жетпеген кезде, өзара қолайлы шешім өзгерту туралы банктік қарыз шартының талаптарына, уәкілетті органға жүгінуге құқылы бір мезгілде хабардар ете отырып, Банк.

Барлық туындаған сұрақтар Бойынша Сіз келесі нөмірі "ыстық желі": 8 (727) 2444 000.


 

Құрметпен,