Mevduatlar

1.      Mevduat faiz oranı mevduatın tüm dönemi için sabittir.

2.      Mevduat, birikmiş faizi ile birlikte otomatik olarak uzatılabilir.Vadeli Mevduat Anlaşması otomatik olarak aynı vadeye, Bankanın o günkü yürürlükteki faiz oranları ve tarifesine göre en fazla 6 (altı) defa  uzatılır, vade uzatımında vade sonunda birikmiş faiz tutarı ana paraya dahil edilerek sözleşme yenilemesi yapılır.

3.   KZI Bank İcra Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve 58 sayılı Tutanak ila onaylanmıştır ve 07.11.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

 

Vadeli Mevduat

Vade

1 ay

3 ay

6 ay

12 ay

Minimum bakiye

Ek mevduat yatırım tutarı

KZT

8.0%

9.0%

10.0%

14.0%

360 000

360 000

YEFO KZT

         8.3%

         9.3%
        10.3%
       14.0%


USD

0.1%

0.3%

0.7%

1.5%

1 000

1 000

YEFO USD

         0.1%
         0.3%
         0.7%
        1.5%


EUR

0.1%

0.2%

0.3%

0.8%

1 000

1 000

YEFO EUR

         0.1%
         0.2%
 0.3%       0.8%


YEFO - Yıllık Efektif Faiz Oranı. Sapma +/- 0.1 olabilir.

Ek koşullar:

Kısmi para çekilemez.

Tahakkuk eden faiz, vade sonunda ödenir.

Sözleşmenin erken feshi durumunda tahakkuk eden faiz ödenmez.

Aylık faiz birikimli Kırık Vadeli Mevduatı

Vade

1 ay

3 ay

6 ay

12 ay

Minimum bakiye

Ek mevduat yatırım tutarı

KZT

7.0%

8.0%

10.0%

12.5%

1 000 000

500 000

YEFO KZT

        7.2%
         8.3%
        10.5%
       13.2%


USD

0.1%

0.3%

0.5%

1.0%

3 000

1 000

YEFO USD

         0.1%
        0.3%
         0.5%
        1.0%


EUR

0.1%

0.2%

0.3%

0.5%

3 000

1 000

YEFO EUR

         0.1%
        0.2%
         0.3%
        0.5%


YEFO - Yıllık Efektif Faiz Oranı. Sapma +/- 0.1 olabilir.

Ek koşullar:

Tahakkuk eden faiz, her ayın sonunda ödenir.

Sözleşmenin erken feshi durumunda, faiz tahakkuku mevduatın Bankada kaldığı fiili süresine göre hesaplanır.

Mevduatın minimum tutarı sağlanmak şartıyla mevduat kısmi çekilebilir.